FOLLOW US

หวานสุขภาพดี

ความหวานแบบสุขภาพดี…เป็นอย่างไร?

ทุกวันนี้เรากินอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวาน โดยส่วนใหญ่มักมาในรูปแบบของน้ำตาลแฝงที่ซ่อนอยู่ในเครื่องดื่มและอาหาร ซึ่งทำให้ลิ้นเราชินกับความหวานไม่รู้ตัว ความหวานของน้ำตาล นอกจากจะทำให้อ้วนแล้ว ยังส่งผลถึงปัญหาโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคน้ำคาลในเลือดสูง ผิวหนังเหี่ยวย่น รวมถึงความเสื่อมต่าง ๆ ของหลอดเลือด

อิควล จึงคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ความหวานแทนน้ำตาล เพื่อเข้ามาทดแทนรสหวานของน้ำตาล เป็นตัวเลือกเพิ่มความหวานที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ ผู้เป็นโรคอ้วนรวมถึงโรคเบาหวาน การันตีคุณภาพด้วยยอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทยมาตลอด 24 ปี